ما که هستیم انتخاب حسین - مدح                         حجم: 8.01 مگابایت

فطرس امشب نگاه کن - سرود                              حجم: 2.96 مگابایت

دل من شبیه یه کبوتره -سرود                                حجم: 3.33 مگابایت

ذکرجنونم حسینه - سرود                                     حجم: 3.24 مگابایت

دل من دلداده به پای عشق افتاده - سرود-حمیدباقری حجم: 7.51 مگابایت

شیدایی آخر بن بست - سرود - رضا کربلایی             حجم: 4.34 مگابایت