ماندم کنار ارباب پایین پای ارباب-مدح             حجم: 7.74 مگابایت

علی اکبر علی علی علی علی-سرود           حجم: 5.75 مگابایت
روی لبهاش علیه -سرود                           حجم: 2.31 مگابایت
ساقی بیا در بزم ما از باده پر کن ساقری-مدح حجم: 3.74 مگابایت
دسته گل محمدی -سرود                         حجم: 2.67 مگابایت
صل الله علیک یا بقیه الله فی ارضه-سرود       حجم: 3.25 مگابایت
علی علی مولا مولانا علی -سرود                حجم: 1.89 مگابایت