حیدر نسب وفاطمه سیماست رقیه- دکلمه     حجم: 1.99 مگابایت
مثل هرشب که باده می خواهیم -مدح           حجم: 6.82 مگابایت

دنیا دنیا شب مهتاب اومد-سرود                   حجم: 6.85 مگابایت
آی عاشقای نغمه خون - سرود                    حجم: 5.68 مگابایت
علی رو عشقه عشقه عشقه-سرود              حجم: 1.59 مگابایت
یا امیر المومنین روحی فداک-مدح                   حجم: 3.28 مگابایت
یارسفرکرده تاکی منتظرت باشم-مناجات باامام زمان  حجم: 2.67 مگابایت