هرکس دست دعادارد -مناجات               حجم: 3.54 مگابایت
از حرم آمدبرون جلوه پیغمبری - روضه        حجم: 12.8 مگابایت
السلام علی علی بن الحسین -زمینه        حجم: 5.06 مگابایت
پر ازاحادیثه دفترمن -شور                       حجم: 3.23 مگابایت
دل شکسته من انس با علی دارد -مدح     حجم: 1.28 مگابایت