بازهم اربعین رسیده بیا - روضه                        حجم: 14.1 مگابایت
سالار زینب یا حسین - زمینه                             حجم: 7.6 مگابایت
همین آرزومه همینه مسیرم- شور                     حجم: 4.21 مگابایت
من که غبار قدم حضرت حیدرم و والسلام - مدح    حجم: 2.82 مگابایت