ذکر مستانه رضا - زمینه                   حجم: 5.95 مگابایت
سفره دو ماه عزا -شور                    حجم: 1.62 مگابایت
ارباب دلی تا حرم عازم ندارم-شور         حجم: 3.6 مگابایت
دم زنم از نام علی تاشوی آگاه -مدح    حجم: 3.34 مگابایت