جمال حیدری را دوست دارم - مدح                      حجم: 2.32 مگابایت
ذاکری میکنم و عاشق این نوکری ام -مدح                  حجم: 8 مگابایت
ای امام عشق و ای معنای هم عهدی مدد - سرود  حجم: 4.95 مگابایت
مولا یا حسن جان - سرود                                حجم: 4.67 مگابایت
اومده اونی که دلبره -سرود                             حجم: 3.07 مگابایت
من عجب دلبری دارم - سرود                            حجم: 8.14 مگابایت
پروبالم علیه برکت سالم علیه -سرود                    حجم: 2.9 مگابایت