الا ای یاور به خون غلتیده ام - روضه      حجم: 17.2 مگابایت
ذکر دل آه وواویلاست - نوحه                حجم: 9.6 مگابایت
ای قوت بازوی مرتضی-واحد                حجم: 3.82 مگابایت
زهرا یاس کبودم -واحد                      حجم: 2.31 مگابایت
ای چراغ خانه ام سوسو مزن -نوا          حجم: 1.27 مگابایت
ها علی بشر کیف بشر - مدح             حجم: 1.59 مگابایت