اللهم صل علی موسی بن جعفر -روضه     حجم: 15.7 مگابایت
زهر هارون زده شعله بر پیکرم-نوحه          حجم: 8.22 مگابایت
ای حجت داور موسی بن جعفر - واحد       حجم: 4.34 مگابایت
پروانه ام که بال و پرم درد میکند - واحد      حجم: 1.87 مگابایت
پر پرواز تا حرم بازه - شور                       حجم: 2.12 مگابایت
آقا به جان مادرت - مناجات                     حجم: 1.44 مگابایت