بیا در مدینه صفا را ببین - مدح              حجم: 6.2 مگابایت
ذکر زیبای حسن جان - سرود سنتی    حجم: 3.44 مگابایت
من خزونم تو بهاری - سرود                حجم: 6.51 مگابایت
یاحسن نمک ذکرشما پر شوره -سرود    حجم: 4.8 مگابایت
حسن حسن مولا مولانا حسن -سرود       حجم: 3 مگابایت
جانم حسن جانم حسن- مدح            حجم: 2.75 مگابایت