خدایا خدایاشکسته دلم امشب - روضه    حجم: 13.5 مگابایت
دلها شده ماتم سرا - نوحه                  حجم: 6.23 مگابایت
غمم منجلی گشته واغربتا -تک             حجم: 2.67 مگابایت
کعبه مهر و وفا برادر مصطفی - شور       حجم: 2.89 مگابایت