شد نور باران شهر قم -مدح                حجم: 3.26 مگابایت
گل و گلاب وآیینه -سرود                    حجم: 5.76 مگابایت
آسمون قم میشه پر از شاپرک -سرود    حجم: 7.58 مگابایت