اگر کسی طریق حق راغب است-مدح         حجم: 6.04 مگابایت
من گرفتار تو ای شاهم-سرود                   حجم: 4.66 مگابایت
آقامه آقامه حیدر امیرالمومنین آقامه -سرود    حجم: 3.22 مگابایت
زمین غوغا شد جهان زیبا شد-سرود            حجم: 3.19 مگابایت
لعن بی پایان لعنت یزدان-سرود                  حجم: 2.43 مگابایت