وبلاگ شخصی مهدی صادقی

فاطمه گشته مادرم که من غلام حیدرم

وبلاگ شخصی مهدی صادقی

فاطمه گشته مادرم که من غلام حیدرم

وبلاگ شخصی مهدی صادقی

گر چه که چون خال لبت قلبم سیه باشد ولی
دیدار خالت می دهد نوری به قلب زار من
اللهم عجل لولیک الفرج

۸ مطلب با موضوع «ماه رمضان» ثبت شده استدستم گرفتی به گنام نگاه نکردی-مناجات    حجم: 8.11 مگابایت
روضه حضرت علی اصغر ع - روضه              حجم: 10.2 مگابایتدوباره اومدم خدا در خونت در بزنم-مناجات    حجم: 5.53 مگابایت
بخوان امشب ای دل سمیع الدعا را-روضه     حجم: 13.6 مگابایت
بالحسین الهی العفو - زمینه                     حجم: 5.42 مگابایتمن اومدم دوا بشه دردم-زمزمه مناجات    حجم: 7.62 مگابایت
آخرماه شد و ماه نیامدآخر-مناجات         حجم: 4.18 مگابایت
مینویسم خدا به حق حسین ع- روضه     حجم: 13.5 مگابایت
آبروم دادم از کف -زمینه                        حجم: 4.9 مگابایت
اگه روزی نشد شب جمعه حرم -شور     حجم: 2.06 مگابایت


ازلطف زهرا علی علی ذکرلبامه-مناجات     حجم: 5.42 مگابایت
ندا به حق علی و دعا به حق علی-روضه      حجم: 14 مگابایت
گریه به حالم کند دیده تیغ جفا-زمینه         حجم: 4.72 مگابایت
منم گدای درمرتضی-شور                      حجم: 2.17 مگابایت
من کیستم گدای تو یامرتضی علی-مدح     حجم: 2.73 مگابایتوقتی که خدا خویش گرفتار حسن شد-مدح    حجم: 1.83 مگابایت
روزه دارم من و افطار من از لعل لب است-مدح   حجم: 3.3 مگابایت
دست ما باده ناب افتاده-مدح                     حجم: 1.44 مگابایت
دیشب گذری کردم ازکوچه میخانه-مدح         حجم: 3.95 مگابایت
مژده ای دلدادگان صاحب دلی آمد-سرود        حجم: 2.6 مگابایت
همه دلدادگی ما از قدیمه-سرود                   حجم: 4.2 مگابایت
اونی که میگه فقط گدای حسنم-سرود         حجم: 1.96 مگابایت
بیا زود بریم بیا دیگه دیر میشه-سرود           حجم: 3.62 مگابایت
یا مولا علی تویی یارم -سرود                    حجم: 3.88 مگابایت

عزای وفات حضرت خدیجه س -27خرداد95-هیئت عاشوراقمشده ام به بند غفلت اسیر-مناجات              حجم: 10.1 مگابایت
ای همسر با غیرت طاها خدیجه(س)-روضه    حجم: 7.69 مگابایت
فاقبل عذری ای خدا به حق شاه کربلا-زمینه   حجم: 6.08 مگابایت
اگه چشمام پره اشکه-شور                        حجم: 4.38 مگابایت


اینقده رو سیاهم وهواپرستم - مناجات    حجم: 6.56 مگابایت
فکری برای وضع بد این گدا کنید-روضه     حجم: 9.19 مگابایت

یا غافر الخطایا یا حسین - زمینه                حجم: 8 مگابایت

دلخون توام مجنون توام-شور                حجم: 1.44 مگابایت