خوبان روزگار مسلمان زینبند-مدح
حجم: 5.25 مگابایت

زینبی ام من همه عالم بدونه - سرود1
حجم: 5.24 مگابایت

حلقه میزنه اشک شوق - سرود 2
حجم: 2.4 مگابایت
 روح الله علی یاحیدر -سرود 3
حجم: 3.45 مگابایت

سلام فاطمه مرآت داور آوردی - مدح و سرود-رضا کربلائی
حجم: 6.29 مگابایت