عمری غبار حضرت معصومه ایم ما -مدح                   حجم: 5.56 مگابایت
صل علی محمد اخت الرضا خوش آمد - سرود سنتی  حجم: 3.06 مگابایت
بازم از عرش داور-سرود                                      حجم: 7.39 مگابایت
شب شب مهمونی شده-سرود                           حجم: 6.17 مگابایت
یا علی علی مولا علی علی-سرود                        حجم: 2.43 مگابایت
 دل برده ای از انس وملک - مدح حضرت علی ع          حجم: 2.02 مگابایت