برگشته ام به کرببلا یااخاالغریب-روضه               حجم: 10 مگابایت
به کربلاشد محشر کبری-نوحه                     حجم: 3.99 مگابایت
روزی که مرا عشق حسینی به سر افتاد-واحد   حجم: 3.9 مگابایت
مروه زینب صفا امام حسین -واحد                 حجم: 1.68 مگابایت
دارم عاشقی رونفس میکشم-شور                حجم: 1.72 مگابایت